Duurzame maatregelen nu aantrekkelijker dan in 2020

De subsidieregeling ‘Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties’ (BOSA) verandert per 1 januari 2020. Het subsidiepercentage voor duurzame maatregelen wordt verlaagd van de huidige 35% naar 30%. Op een investering van € 50.000 kost dit sportverenigingen € 2.500 extra. Daarnaast zijn nog enkele andere aanpassingen in de regeling doorgevoerd.

Vraag daarom nu nog subsidie aan

Heb je als vereniging of stichting ambities om duurzame maatregelen te treffen aan je accommodatie, dan is het dus verstandig om hiervoor nog in 2019 subsidie aan te vragen. Daarvoor is bovendien nog voldoende budget beschikbaar, want per 1 november 2019 is van het totale subsidiebudget € 80 miljoen nog € 17 miljoen niet besteed.

Aanpassingen BOSA subsidie

Naast het subsidiepercentage is ook de lijst met subsidiabele maatregelen enigszins aangepast. Aanvullend op de categorieën ‘energiebesparing’ (waar zonnepanelen en led-verlichting onder vallen) en ‘toegankelijkheid’ is er vanaf 2020 ook een categorie ‘circulair’. Dit betekent dat gerecyclede materialen met ingang van 1 januari 2020 onder bepaalde voorwaarden subsidiabel worden.

Andere aanpassingen aan de subsidieregeling hebben vooral betrekking op het proces. Zo moeten subsidiabele activiteiten voortaan binnen 9 maanden na subsidietoekenning zijn gestart en wordt een groter deel van de subsidie (80%) direct bij toekenning als voorschot beschikbaar gesteld.

Sportief Opgewekt ondersteunt!

In lijn met het Nationaal Sportakkoord heeft Sportief Opgewekt inmiddels tientallen sportverenigingen en -stichtingen ondersteund bij het realiseren van duurzame maatregelen. Dit heeft geleid tot meer dan 3.500 zonnepanelen en ruim 300 keer led(veld)verlichting. Daarmee is ruim 2 miljoen kWh aan grijze stroom bespaard en zijn meer dan 50.000 sporters bereikt. Wij begeleiden verenigingen en stichtingen van begin tot eind: van het doen van subsidieaanvragen tot en met het leggen van zonnepanelen.

Wil je meer weten over onze aanpak of op korte termijn in gesprek over het aanvragen van de BOSA in 2019? Neem dan contact op met Klaas Smink, via klaassmink@isopgewekt.nl of 06-16096912!

Alle wijzigingen in de regeling kun je hier terugvinden. 

 

Wat is de BOSA ook alweer?

De subsidieregeling ‘Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties’ is bedoeld om bouw, onderhoud en beheer van sportaccommodaties door amateursportorganisaties (doorgaans verenigingen en stichtingen) te stimuleren. Ook voor aanschaf en onderhoud van sportmaterialen kan subsidie worden verkregen. Het subsidiepercentage bedraagt 20%. Voor maatregelen m.b.t. duurzaamheid en toegankelijkheid is in 2019 15% extra subsidie beschikbaar.

De BOSA-regeling wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). In 2019 is in totaal € 80 miljoen beschikbaar. Op 1 november was daarvan € 63 miljoen besteed. Dit betekent dat er momenteel nog circa € 17 miljoen beschikbaar is.

Wijzigingen subsidieregeling BOSA vanaf 2020

Naast het subsidiepercentage is ook de lijst met subsidiabele maatregelen enigszins aangepast. Aanvullend op de categorieën ‘energiebesparing’ (waar zonnepanelen en led-verlichting onder vallen) en ‘toegankelijkheid’ is er vanaf 2020 ook een categorie ‘circulair’. Dit betekent dat gerecyclede materialen met ingang van 1 januari 2020 onder bepaalde voorwaarden subsidiabel worden.

Andere aanpassingen aan de subsidieregeling hebben vooral betrekking op het proces. Zo moeten subsidiabele activiteiten voortaan binnen 9 maanden na subsidietoekenning zijn gestart en wordt een groter deel van de subsidie (80%) direct bij toekenning als voorschot beschikbaar gesteld.

Meer nieuws

Aansluiting verkleinen?

door Slim Opgewekt

Sportclubs zien de huidige salderingsregels terecht als een goede reden om hun aansluitwaarde te verkleinen. Waar een grootverbruikaansluiting nodig was...

Afbouw salderingsregeling (voorlopig) van de baan…

door Slim Opgewekt

Veel sportclubs overwegen de aanschaf van zonnepanelen, of hebben deze reeds aangeschaft. Omdat sportclubs overdag stroom opwekken en deze ’s...

Afbouw salderingsregeling mogelijk vertraagd

Afbouw salderingsregeling mogelijk vertraagd

door Slim Opgewekt

Omdat sportclubs overdag stroom opwekken en deze ’s avonds nodig hebben om o.a. de veldverlichting te laten branden, is het...

Bewuster leven = duurzamer leven

door Slim Opgewekt

“Ik ben geen goeroe, maar lever wel mijn bijdrage” De natuur spreekt en de mensheid luistert niet, dat vind ik...

BOSA Subsidieregeling duurzame sportaccommodaties 2021

door Slim Opgewekt

BOSA Subsidie aanvragen? Ook dit jaar is de “Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties” (BOSA) subsidieregeling open. Het budget voor dit...

Subsidies en financiering

Collega backoffice sport

door Ricardo te Beest

Collega backoffice sport Kom jij ons helpen de amateursport te verlossen van hun energierekening en de wereld te verduurzamen? Omdat...

Subsidies en financiering

Collega backoffice sport

door Slim Opgewekt

Kom jij ons helpen de amateursport te verlossen van hun energierekening en de wereld te verduurzamen?   Omdat er in...

De afgelopen jaren zijn wij druk geweest met het verduurzamingsprogramma dat door NOC*NSF werd aangeboden aan de clubs

door Slim Opgewekt

D. De ervaringen die we hier hebben opgedaan hebben we gedeeld met SportNL Groen. Samen met onze partner Synarchis zijn...

De Hoge Wick eerste stroomneutrale tennisvereniging van Overbetuwe

door Slim Opgewekt

Oosterhout – Tennisvereniging De Hoge Wick is de eerste stroomneutrale tennisvereniging van gemeente Overbetuwe. De club vierde dit vrijdagavond 30 maart...

De inzet van bestuur en vrijwilligers: het grootste goed van de sportclub

door Slim Opgewekt

Na een lange werkdag snel een scheidsrechter regelen voor de wedstrijd van morgen. Want degene die het zou doen heeft...

De nieuwe salderingsregeling

door Rob Wieggers

De wijziging van de salderingsregeling is veelvuldig onderwerp in de gesprekken die onze initiatiefnemers voeren met bestuurders van scholen, sportverenigingen...

Dumava

De nieuwe subsidie voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed: DUMAVA

door Rob Wieggers

Nieuws rond de DUMAVA-subsidie: de definitieve regeling voor Duurzaam Maatschappelijk VAstgoed is bekend! De regeling is bedoeld om (bestaande) maatschappelijke...

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jouw club?