Veldberegening

De velden sproeien met drinkwater kan eigenlijk echt niet meer! Grondwater bevat vaak veel ijzer met alle schade aan (kunst-)gras en reclameborden tot gevolg. Sproeibassins bieden in droge zomers ook niet altijd soelaas. Oppervlaktewater is niet altijd voorhanden en toch wil de club de velden groen houden. Sportief Opgewekt helpt je graag bij het optimaliseren en verduurzamen van de veldberegening. 

Vraag & antwoord uit de praktijk

  • Waar halen wij als hockeyclub het water voor ons 2e waterveld vandaan, zonder extra leidingwater te gaan gebruiken?

    Drainage onder het veld zorgt ervoor dat je water kunt hergebruiken. Dat scheelt al flink. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om het water op het veld te krijgen. Afhankelijk van de bodemgesteldheid kun je gebruik maken van een bronboring, oppervlaktewater of een sproei-bassin. Is het grondwater oranje door ijzer, dan adviseren we in eerste instantie om te kijken naar de mogelijkheden van een oppervlaktewater-vergunning bij de gemeente. Wellicht kun je in stedelijk gebied zelfs water aftappen uit publieke watergangen onder de grond. Wanneer het water oranje kleurt, dan kan een ontijzerings-installatie soelaas bieden, maar de kosten moeten in dat geval wel passen in de exploitatiebegroting van de club. 

  • Onze tennisclub schaamt zich ervoor dat ze schoon leidingwater verbruiken om de banen te sproeien, kan dit anders?

    Dachten we er allemaal maar zo over. Wat er op jullie club kan is afhankelijk van de beschikbaarheid van oppervlaktewater en/of de zuiverheid van het grondwater. Laten we samen onderzoeken in hoeverre jullie principes te betalen zijn door de clubkas.

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jouw club?