Waar hebben we het over?

Een subsidie aanvragen of de weg naar een subsidieaanvraag begrijpen valt nog niet mee. De taal die je tegenkomt komt kan nogal verwarrend zijn, want in het ambtelijke web van afkortingen kun je snel vast komen zitten. Daarom maakten we een woordenboek en in geheel willekeurige volgorde nemen we jullie mee in de termen die de overheid graag gebruikt in de subsidiewereld.  

SDE+

SDE staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Met deze subsidie wil de overheid duurzame energie rendabel en financieel aantrekkelijk maken voor locaties met een grootverbruikaansluiting (meer dan 3×80 Ampère). De SDE+ bestaat in de huidige vorm sinds 2011; deze wordt per 2020 geactualiseerd. De opvolger is de SDE++.  

SDE++

Bij de SDE+ ligt de focus op het duurzaam opwekken van energie, opvolger SDE++ gaat over reductie van CO2 om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Dat betekent dat meer initiatieven in aanmerking komen voor SDE++ subsidie.    

Vergoeding SDE+:

De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs en de marktwaarde van de geleverde energie. De maximale SDE+ bijdrage is dus gelijk aan het basisbedrag minus het correctiebedrag. Voor de categorieën Zon-PV wordt hierbij onderscheid gemaakt voor elektriciteit die op het net wordt ingevoed ‘netlevering’ en elektriciteit die zelf wordt gebruikt ‘niet-netlevering’. Eigen gebruik krijgt een hoger subsidiebedrag dan teruglevering 

De hoogte van de SDE+ bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs. Bij een hogere energieprijs krijgt u minder SDE+, maar ontvangt u meer van uw energieafnemer. Bij een lagere energieprijs krijgt u meer SDE+ en minder van uw energieafnemer. (Bron: rvo.nl) 

Exploitatiesubsidie

De meeste subsidies zijn investeringssubsidies. Dat betekent dat een organisatie in één keer het subsidiebedrag ontvangt. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat houdt in dat een organisatie jaarlijks een bedrag ontvangt per duurzaam opgewekte kWh. Voor zonnestroom is dit voor een periode van 15 jaar. Voor een school met een verbruik van 200.000 kWh kan dit oplopen tot een subsidiebedrag van €140.000,- over 15 jaar. Dat betekent dus bijna €10.000,- aan subsidie die jaarlijks wordt uitgekeerd.  

Stroom of energie

Bij het verduurzamen met een zonne-installatie hebben we het over het stroomverbruik. Onder stroomverbruik vallen verlichting en alle apparaten met een stekker. Als we het over energieverbruik hebben, dan gaat dat over het gas- en stroomverbruik.  

Grootverbruiklocatie 

Een grootverbruiklocatie is een locatie met een elektriciteitsaansluiting van meer dan 3 x 80 Ampère. Een grootverbruiklocatie heeft naar de facturen voor energieverbruik ook facturen voor de kosten van het netbeheer.  

Groene stroom verkopen 

Wanneer een locatie meer opwekt dan zij op dat moment verbruiken, kunnen zij terugleveren. De tarieven per kilowattuur voor het terugleveren verschillen per netbeheerder.  

Beschikbaar budget

De overheid stelt per subsidie moment een bedrag beschikbaar. Voor de SDE+ najaarsronde is dit 5miljard.  

Transportindicatie

Deze aanvraagronde voor het eerst: bij de aanvraag moet een transportindicatie worden meegeleverd. Hierover is overigens nog geen consensus hoe dat moet. Een netbeheerder heeft een doorlooptijd van 16-18 weken voor het verstrekken van een transportindicatie. De minister erkent dat dat niet realistisch is. Wij houden de ontwikkelingen hierover in de gaten. 

Waarom een transportindicatie

Het netwerk moet zwaar genoeg zijn om de schommelingen in het net op te kunnen vangen: voorheen was het enkel ‘zenden’ van stroom van centrale naar verbruiker. Met de lokale opwek wordt ook stroom terug geleverd aan de centrale. Dat vraagt wat van het netwerk.  

Banking 

Banking betekent dat het mogelijk is niet benutte subsidiabele jaarproductie in latere jaren in te halen (Forward Banking). Daarnaast kunt u productie die hoger is dan de maximaal subsidiabele jaarproductie meenemen naar een volgend jaar (Backward Banking). U kunt die productie gebruiken als de productie in een later jaar tegenvalt. Deze laatste vorm van banking is gemaximeerd op 25% van de subsidiabele jaarproductie. Met deze regeling komt de SDE+ tegemoet aan fluctuaties in de energieproductie vanwege meer/minder zonne-uren. 

 

Meer lezen over de SDE+ subsidie, klik hier.

Meer nieuws

Aansluiting verkleinen?

door Slim Opgewekt

Sportclubs zien de huidige salderingsregels terecht als een goede reden om hun aansluitwaarde te verkleinen. Waar een grootverbruikaansluiting nodig was...

Afbouw salderingsregeling mogelijk vertraagd

Afbouw salderingsregeling mogelijk vertraagd

door Slim Opgewekt

Omdat sportclubs overdag stroom opwekken en deze ’s avonds nodig hebben om o.a. de veldverlichting te laten branden, is het...

Bewuster leven = duurzamer leven

door Slim Opgewekt

“Ik ben geen goeroe, maar lever wel mijn bijdrage” De natuur spreekt en de mensheid luistert niet, dat vind ik...

BOSA Subsidieregeling duurzame sportaccommodaties 2021

door Slim Opgewekt

BOSA Subsidie aanvragen? Ook dit jaar is de “Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties” (BOSA) subsidieregeling open. Het budget voor dit...

Subsidies en financiering

Collega backoffice sport

door Ricardo te Beest

Collega backoffice sport Kom jij ons helpen de amateursport te verlossen van hun energierekening en de wereld te verduurzamen? Omdat...

Subsidies en financiering

Collega backoffice sport

door Slim Opgewekt

Kom jij ons helpen de amateursport te verlossen van hun energierekening en de wereld te verduurzamen?   Omdat er in...

De afgelopen jaren zijn wij druk geweest met het verduurzamingsprogramma dat door NOC*NSF werd aangeboden aan de clubs

door Slim Opgewekt

D. De ervaringen die we hier hebben opgedaan hebben we gedeeld met SportNL Groen. Samen met onze partner Synarchis zijn...

De Hoge Wick eerste stroomneutrale tennisvereniging van Overbetuwe

door Slim Opgewekt

Oosterhout – Tennisvereniging De Hoge Wick is de eerste stroomneutrale tennisvereniging van gemeente Overbetuwe. De club vierde dit vrijdagavond 30 maart...

De inzet van bestuur en vrijwilligers: het grootste goed van de sportclub

door Slim Opgewekt

Na een lange werkdag snel een scheidsrechter regelen voor de wedstrijd van morgen. Want degene die het zou doen heeft...

De nieuwe salderingsregeling

door Rob Wieggers

De wijziging van de salderingsregeling is veelvuldig onderwerp in de gesprekken die onze initiatiefnemers voeren met bestuurders van scholen, sportverenigingen...

Dumava

De nieuwe subsidie voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed: DUMAVA

door Rob Wieggers

Nieuws rond de DUMAVA-subsidie: de definitieve regeling voor Duurzaam Maatschappelijk VAstgoed is bekend! De regeling is bedoeld om (bestaande) maatschappelijke...

De Wattsons nemen je mee!

door Slim Opgewekt

Duurzame proefjes met de Wattsons Het zijn gekke tijden voor iedereen, maar vooral ook even voor alle ouders die ineens...

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jouw club?