Iets mis met ledlampen, zonnepanelen of de omvormer?
Mail je vraag naar: service@sportiefopgewekt.nl

service & beheer

Heeft de storing spoed?
Bel dan ons servicenummer: 026-2022054

Wat te doen bij storingen of defecten?

Sportief Opgewekt monitort de systemen op afstand, daardoor zien wij natuurlijk niet alle gebreken. Sommige schades worden namelijk eerder waargenomen op locatie (vandalisme of schade door storm ). Storingen of een defect aan de zonnestroominstallatie, ledverlichting en monitoringsschermen die worden opgemerkt, graag i.v.m. de veiligheid zo spoedig mogelijk melden (zie stappen hieronder). Ook bij het constateren van storingen aan de led(veld)verlichting ontvangen wij graag een melding. Sportief Opgewekt zal zich inspannen om binnen twee werkdagen na de melding een oplossing aan te dragen. Indien daarmee het probleem niet is opgelost maken we een afspraak om storingsservice te verlenen.

Service en reactief onderhoud

Onverwachte negatieve fluctuaties in het rendement van de zonnestroominstallatie registreren wij via ons monitoringsysteem. Sportief Opgewekt neemt in die gevallen contact op met de club. Deze zal dan zelf een optische inspectie verrichten van de zonnepanelen naar mogelijke oorzaken en deze, voor zover het in haar macht ligt, wegnemen (bijvoorbeeld het verwijderen van bladeren van de panelen). Indien en voor zover het niet in de macht van de club ligt om de oorzaak weg te nemen, zal Sportief Opgewekt de zonnestroominstallatie inspecteren en voor zover nodig storingsservice verlenen zoals bijvoorbeeld het schoonmaken van de zonnepanelen en controleren van de aansluitingen.

 

Garantietermijnen

Reparatie/vervanging zonnestroominstallatie, led(veld)verlichting binnen garantietermijnen

Sportief Opgewekt is verantwoordelijk voor al het reguliere onderhoud aan de installaties (led en zonnestroom) inclusief toebehoren gedurende de garantietermijn. Alle nodige vervangingen, software updates en werkzaamheden in dit kader zijn daarbij inbegrepen zolang deze binnen de garantietermijn en onder garantie vallen indien en voor zover Sportief Opgewekt daar op grond van de door haar in het kader van de genoemde aanneemovereenkomst afgegeven garanties toe verplicht is.

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jouw club?