Sportief Opgewekt is onderdeel van Op Naar Nul. De naam Op Naar Nul kozen we vanwege het opwekken van schone energie en omdat we positief zijn over de kansen van duurzaamheid. Elk type organisatie vraagt om haar eigen aanpak, daarom hebben we drie merken, ieder met een eigen doelgroep en aanpak.

Ontstaan van Op Naar Nul

In 2012 startten vier ambitieuze mensen Op Naar Nul. Vanuit hun voormalige rol als adviseur zagen ze dat duurzame projecten slechts mondjesmaat van de grond kwamen, terwijl de noodzaak van verduurzaming helder was, de techniek bewezen en de businesscase zeer gunstig. Tijd voor realisatie! En waar creëer je meer impact dan op scholen, waar je ook de toekomstige generaties bereikt? In 2014 werd Sportief Opgewekt opgericht, een mooie manier om de missie verder uit te breiden door sportclubs en -verenigingen te verduurzamen en zo een groter draagvlak te creëren voor een duurzamer Nederland. Twee van de vier oprichters werken nog steeds hard aan deze missie. Zij verkennen daarbij steeds nieuwe oplossingen en mogelijkheden voor nog meer resultaat.

Wij geloven dat we een betere wereld kunnen creëren door het daadwerkelijk realiseren van duurzaamheid. We kijken waarom het nu niet gebeurt en heffen deze drempels op.

Leonn Sekender

Een duurzame oplossing mag ook in financieel opzicht geen voorschot op de toekomst nemen. Met passende financiële oplossingen zorgen we daarom dat de verduurzaming haalbaar is binnen de huidige lasten.

Rob Wieggers

Niet alleen het aantal opgewekte scholen, sportclubs en zorginstellingen neemt continu toe, maar ook de omvang van ons team. Inmiddels bestaat Op Naar Nul uit een behoorlijk team van mensen met diverse expertises, achtergronden, leeftijden en nationaliteiten, maar allen met een opgewekt groen hart.

Sportief Opgewekt team
Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jouw club?