Opgewekte scan  

Als je jouw club aanmeldt, vragen we wat gegevens op te sturen. Zijn de gegevens binnen? Dan maken we een afspraak voor locatiebezoek. Je maakt kennis met de adviseur en die hoort graag van jou de details die het plan beter maken.

Verduurzamingsrapport

Op basis van jullie trainingschema, jaarafrekeningen gas en stroom en de gegevens die we bij een locatiebezoek verzamelen, stellen een pragmatisch verduurzamingsrapport op. Op 1 pagina per voorgestelde maatregel zie je overzichtelijk wat duurzame maatregelen je kosten, hoeveel subsidie je erop kunt aanvragen, hoeveel je ermee bespaart en hoelang het duurt voor je de maatregel terugverdient. Wij doen de moeilijke berekeningen en maken het makkelijk voor jou.

Adviesgesprek

Samen met je bestuur en eventueel andere geintersseerden binnen de club, bespreken we het plan en lichten wij toe wat we opgeschreven hebben. Kritische vragen meer dan welkom, die zorgen voor scherpe keuzes. We bepalen waar we mee aan de slag gaan en vragen voor de gekozen maatregelen offertes voor je op, waarbij wij de specificaties van de uitvraag leveren.

ALV/Overeenkomst

Als bestuur wil je aan de leden laten zien dat je de goede dingen doet en bovendien schrijven de statuten van de club bij investering meestal voor dat de leden dienen in te stemmen. Wij verzorgen je duurzaamheidspitch tijdens de ALV en beantwoorden de vragen van leden.

Subsidie-Financiering-Inkoop

ALV akkoord? Dan gaan we subsidies aanvragen, desgewenst financiering regelen en de uitvoerende partijen contracteren. Moeten er vergunningen worden aangevraagd, flora-en fauna-onderzoeken worden gedaan, de aansluiting in de meterkast worden aangepast of de gasmeter worden verwijderd? Regelen we!

Realisatie

Papierwerk geregeld en subsidie binnen? Mouwen opstrropen en aan het werk! We stemmen de operationele planning af met de club, de aannemer en/of de installateur.

Keuring

Alles geinstalleerd/gerealiseerd? Dan gaan we keuren om zeker te weten dat jullie hebben gekregen wat we hebben afgesproken en dat installaties voldoen aan veiligheidsnormen, keurmerken en garantievereisten.

Service en beheer

Nieuwe installaties? Zorg er goed voor en sluit een service- en onderhoudscontract met de installateur. Wij kijken over je schouder mee of alles in de aanbieding zit en de prijs marktconform is.

Feestelijke opening

Alles klaar, geregeld en operationeel? We proosten graag met jullie op een duurzaam resultaat! Wat dit allemaal kost? HELEMAAL NIETS! Zolang je club voldoet aan de voorwaarden van het programma SPORT NL GROEN. Meld je HIER aan voor het gratis begeleidingstraject. Is je vraag groter of anders dan dit traject?

Mail dan even naar info@sportiefopgewekt.nl dan maken we kennis en hebben we het erover.

 

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jouw club?