Opgewekte aanpak  

Wat is er nodig om tot een CO2-neutrale sportvereniging te komen?  Sportief Opgwekt ontwikkelde een opgewekte aanpak, hierbij spelen diverse zaken een rol, bijvoorbeeld het financiële plaatje, duurzame technieken en draagvlak binnen de club. We hebben een complete verduurzamingsaanpak met  5 stappen  ontwikkeld om tot een CO2-neutrale sportvereniging te komen.   

Afhankelijk van waar jullie staan in het verduurzamingsproces en jullie wensen hierin, kan elke stap afzonderlijk worden doorlopen. Wij kunnen de verduurzamingspartner  zijn gedurende de hele verduurzamingsreis, of betrokken zijn bij een of meerdere stappen.  Door deze modulaire aanpak, neem je alleen af waar behoefte aan is en bieden we dus altijd maatwerk. 

Nulmeting

Hoe duurzaam is jullieclub nu? En wat levert de verduurzaming op? Pre-scans, gesprekken met betrokken personen en locatie analyses geven inzicht in de verduurzamingsopgaveen subsidiemogelijkheden. Het resultaat van de nulmeting is een rapport conform informatieplicht (EML) en een concreet energie bespaar- en opwekplan. Dit plan is tevens de basis om tot besluitvorming te komen.  

Advies & besluitvorming

Hoe krijgen we  draagvlak en  commitment  voor verduurzaming binnen de club?  We stellen een duurzaamheidsambitie vast met een routekaart  die  aansluit op  het bestaande beleid. We  creëren draagvlak  bij  de  leden van de club. Na deze stap is iedereen  binnen de club  op de hoogte van de  verduurzamingsambitie  en is het besluit genomen  om een haalbaarheidsplan te maken.   

Duurzaam financieel plan

Hoe komen we tot een logische set  aan  duurzame maatregelen die financieel haalbaar zijn?  In deze stap  stellen  we de  verduurzamingsroute,  een  gedetailleerd  plan van aanpak en een  businesscase op,  afgestemd op het Integraal Huisvestingsplan (IHP).  Onderdelen van dit plan zijn onder andere een dekkingsplan,  financiering, subsidie(s), vergunningen, risico’s en de exploitatievorm  gedurende de looptijd van de duurzame ingrepen. Het resultaat van deze stap is een  financieel  haalbaar uitvoeringsplan  om een CO2-neutrale  club te  realiseren.

Regie, realisatie en bewustmaking

Hoe zorgen we ervoor dat de uitvoering  binnen  de  gestelde  kwaliteit,  planning en  budget  gerealiseerd wordt?  We zorgen voor een complete uitvoering  van de duurzame oplossingen die passen bij jullie club,  zoals  zonnepanelen, ledverlichting,  ventilatiesystemen,  warmte- en koudeopslag (WKO) of  innovatieve  oplossingen voor aardgasreductie. We  verzorgen  hiervoor  wat nodig is,  waaronder  de  engineering, calculatie, planning, technische regie,  aanbesteding,  startkeuring, veiligheid, oplevering en nazorg. Verduurzamen is  niet alleen  een  kwestie van geld en  techniek.  We zorgen voor opgewekte communicatie over de verduurzaming, zodat leden en de omgeving betrokken worden.

Beheer & service

Hoe zorgen we dat alle installaties goed blijven draaien?  Na realisatie van de duurzame maatregelen is het belangrijk  dat de installatie  doet wat het moet doen. We  monitoren  de werking van de geïnstalleerde duurzame oplossingen.  We  inspecteren  en  verlenen  storingsservice  waar nodig.  Bijvoorbeeld  door reiniging van zonnepanelen of het  controleren van aansluitingen.  Het resultaat zijn goed  gemonitorde  en  onderhouden systemen  gedurende de looptijd, dankzij onze beheer & service.  

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jouw club?