Gemeenten zijn een belangrijke partner in de realisatie van duurzame sportaccommodaties. Sportief Opgewekt werkt met verschillende gemeenten samen om clubs te enthousiasmeren en ondersteunen bij verduurzaming van hun clubgebouwen en accommodaties. Dit doet Sportief Opgewekt door:

 • Het geven van presentaties en workshops tijdens bijeenkomsten;
 • Kennisoverdracht en ontwikkeling gemeentelijke financieringen;
 • Ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijke ondersteuningstrajecten.

Zwembaden, sporthallen en gymzalen verduurzamen

Sportief Opgewekt realiseert duurzame sportaccommodaties voor gemeenten door een totaalaanpak van financiering, techniek en bewustwording.

Om duurzame zwembaden en sporthallen te realiseren verricht Sportief Opgewekt integraal de volgende activiteiten:

 • Het opstellen van een solide businesscase op maat per locatie;
 • Eventueel financiering via het Opgewekt Duurzaamheidsfonds in samenwerking met Triodos Bank;
 • Vervanging van alle conventionele verlichting voor ledverlichting met slimme besturing;
 • Technische analyses en engineering;
 • Installatie PV-systeem;
 • Plaatsing van onze unieke monitoringsschermen om de duurzame prestaties begrijpelijk en opgewekt zichtbaar te maken;
 • Betrekken van de gebruikers van het gebouw bij de verduurzaming via clubpromotie;
 • Onderhouden, vervangen en verzekeren en beheren van de installaties over de gehele looptijd.
Drone foto zwembad De Grote Koppel in Arnhem
Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jouw club?